Teamontwikkeling Communicatie Nieuwsgierig?

Published Sep 03, 20
6 min read

Werken Aan Teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat in fasen. Voor de ontwikkeling van het team is het belangrijk dat gedrag van de teammanager aansluit bij de behoeft van het team in die fase. Spanning tussen teamleden vraagt in de verschillende fasen van ontwikkeling bijvoorbeeld om een andere aanpak. Inzicht in die fasen helpen de teammanager om de best passende interventies voor teamontwikkeling te kiezen.

De theorie van Tuckman is de meest bekende theorie, met 4 opeenvolgende fasen die elkaar in tijd opvolgen. De focus ligt op hoe teamleden zich per fase gedragen en voelen. Iedere fase vraagt van teamleden dat ze iets opgeven en dat ze zaken oplossen om door te kunnen groeien naar de volgende fase.

Als een team alle fase goed heeft doorlopen, is de kans groot op een goed functionerend team. In een nieuw team zijn de teamleden voorzichtig en onzeker. Daarom willen teamleden rondkijken, wat uitproberen, de situatie onderzoeken.Tijdens deze fase wil iedereen goed vooruit kijken en nadenken over alles dat moet gebeuren.

Om te groeien naar de volgende fase moeten de teamleden hun voorzichtigheid opgeven, zich meer uitspreken en het risico vergroten op verschillen van mening. Investeer tijd in luisteren naar elkaar, verwachtingen afstemmen, functiebeschrijvingen vastleggen en laat nadrukkelijk voorbeeldgedrag zien. Nu begint het proces warm te draaien onder de druk van het werk en de verschillende kijk op dat werk.

Teamontwikkeling Communicatie

Geduldige en ongeduldige teamleden botsen. Het vertrouwen staat onder druk en verwarring over de doelen en rollen komt aan het licht. Met stevige deadlines en beperkingen, kan de spanning behoorlijk oplopen. Hoe zorg ik dat ik mijn autonomie behoud?Wie steun ik, wie steunt mij?Hoeveel invloed heb ik?Wat gaan we doen? Kan dat niet anders? De strijd aangaan, op de taak en de relaties, in alle pogingen van wie dan ook om iets in het team te organiseren.Op zoek naar structuur, wie heeft de macht, wat zijn criteria voor besluitvorming? Iedereen heeft daar wel een eigen idee over.Sommige teamleden zijn zeer dominant aanwezig.

Om te groeien naar de volgende fase in teamontwikkeling moeten teamleden hun mindset van ‘testen en uitproberen’ veranderen naar een mindset van problemen oplossen. Help teamleden elkaar feedback te geven en dat te zien als informatie en support, niet als kritiek. Nu teamleden elkaar een beetje beter kennen, gaan ze beter om met de verschillen en ontstaat commitment over besluitvormingsprocessen, middelen, tijd en kwaliteit. teamontwikkeling en leiderschap.

Hoe gaan we het doen? Hoe lossen we dit op?Wie doet wat, waar, wanneer?Kunnen we het ook zo proberen?Zullen we het redden? Hoe goed doen we het in vergelijking met andere teams? Meer betrokkenheid en cohesie. Erkenning van elkaars bijdragen, en dat samenwerken nodig is.Bijstellen van de eigen vooringenomen ideeën en meningen op basis van argumenten en leren verschillen waarderen.Voor het eerst ervaren dat er sprake is van een team.Veel uitwisseling van gegevens, ideeën, ook gevoelens en feedback.

Gebruik een coachingsstijl, vraag het team om oplossingen voor vragen, zodat je je zelf kunt concentreren op de meer strategische vragen. Niet alle teams bereiken deze fase. Als een team deze fase bereikt dan hebben de teamleden geleerd echt samen te werken - teamontwikkeling in de praktijk. De motivatie is hoog en de loyaliteit ook.

Teamontwikkelingsmodel

Tuckman heeft later nog toegevoegd waarin het team uiteen gaat. Daarin is het belangrijk te erkennen dat er veel bereikt is door de enorme inzet van iedereen. Weinig teams doorlopen alle fasen, terwijl er meestal wel sprake is van team performance. In de praktijk zijn alle fasen tegelijkertijd wel aanwezig, maar worden niet allemaal volledig doorlopen.Wat veel gebruikers van dit model niet weten is dat Tuckman het ontwikkelde op basis van louter literatuuronderzoek, met een oververtegenwoordiging van therapiegroepen.

Een proces van teamontwikkeling verloopt veel complexer, zeker als je ook nog de externe invloeden, toewijzing van middelen, druk van externe belanghebbenden mee zou nemen. Als alles simpel was kon iedereen alle vraagstukken oplossen. Hoewel de meeste vraagstukken complex zijn, is er toch een sterke neiging om te zoeken naar zwart-wit oplossingen, terug in de tijd.

Maar als het enigszins complex is, gaat het niet om winnen, maar om het begrijpen van de situatie, van oorzaken en gevolgen, met analyse en expertise. Dan is samenwerking nodig, met begrip en afstemming tussen de verschillende belanghebbenden en disciplines. Dialoog is een antwoord op complexe problemen en dan moeten we leren luisteren om te begrijpen.

Coachen En TeamontwikkelingTeamontwikkeling Vertrouwen
Teamontwikkeling FasesTeamontwikkeling En Leidinggeven
Spelvormen TeamontwikkelingOrganisatie En Teamontwikkeling

Merk deze reactie op maar blijf luisteren. Luisteren alsof het allemaal uit jezelf komt. Zoeken naar gemeenschappelijke elementen, samenhang, coherentie. Je kunt je eigen gedrag gevoelens en gedachten onderzoeken en de ander volledig te erkennen. Je hoeft het niet eens te zijn, maar neemt het wel in het geheel op.

Stellingen Teamontwikkeling

Een manier om dit te doen is door na te gaan wat het risico is als je niets zegt, en het risico als je dat wel doet. Bedenk wat je werkelijk wilt creëren. De ‘niveaus van luisteren’ hebben invloed op de kwaliteit van onze gesprekken in teams. In onderstaand plaatje zie je de relatie tussen het luisterniveau, het gesprekniveau en de fase van groepsontwikkeling.

Als je als teammanager het gespreksniveau in een team wilt te verdiepen, werk dan met het team aan een dieper luisterniveau. Drexler & Sibbet (1980) komen op basis van hun research tot zeven voorspelbare fasen van teamontwikkeling, die zich parallel aan elkaar ontwikkelen. Dit is een model van latere datum waarmee je een goede teamanalyse kan maken.

Meer resultaten en meer plezier. Dit teamontwikkelingsmodel geeft namelijk inzicht in de fundamentele aspecten en uitdagingen die essentieel zijn voor de ontwikkeling van nieuwe teams én gevestigde teams. De fasen 1 t/m 7 staan in een natuurlijke volgorde, maar teams doorlopen de fasen niet in chronologische volgorde. Een team kan zowel vooruit als weer achteruit gaan.

De zeven fasen werken cumulatief en een goed functionerend team heeft ze alle zeven op orde. stappen in teamontwikkeling. Het team is een nieuwe omgeving en teamleden vragen zich af waarom zij in dit team zitten, maar ook waarom het team er is. Doel: helderheid over het doel van de aanwezigheid van iedereen en van het team als geheel.Lidmaatschap: een stevige verbinding tussen de teamleden als een coherent geheel.Teamidentiteit: de ontwikkeling van een gevoel van een gedeelde identiteit.

Aanpak Teamontwikkeling

Teamontwikkeling MethodesWat Betekent Teamontwikkeling

Het gaat om een professioneel vertrouwen, waarbij je iets aan elkaar over kan laten en informatie vrij deelt, ook over je eigen competenties Wederzijds respect: teamleden ontwikkelen een positief beeld van elkaar.Oprechtheid, eerlijkheid: teamleden praten vrij en open.Betrouwbaarheid: teamleden gedragen zich zo dat ze samen genoeg vertrouwen ontwikkelen in elkaar om zich comfortabel te voelen.

Het is handig als teamleden hier hetzelfde idee over hebben. Expliciete aannames: onderliggende waarden, overtuigingen en aannamen aan de oppervlakte brengen over wat het team gaat doen.Heldere, geïntegreerde teamdoelen: duidelijkheid over de resultaten, de mijlpalen en hoe het succes van het team te meten.Gemeenschappelijke visie: teamleden hebben hetzelfde beeld van de toekomst.

Hier gaat het over macht, controle en politiek. Hier leert het team over de beperkingen, als ook wat te doen met de beperkte mogelijkheden. Rollen toewijzen: helderheid over hoe de rollen en taken zijn verdeeld, en dat de verantwoordelijkheid gedeeld is.Middelen toewijzen: duidelijke prioriteiten en een verdeling van de middelen die helder, redelijk en proportioneel is.Besluitvorming: duidelijkheid over hoe besluitvorming loopt.

Navigation

Home

Latest Posts

Financiële Analyses Ondernemingsraad

Published Jan 19, 22
6 min read